IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Zwarte wouw (Milvus migrans)


Foto van Jérôme BEZIAT (duckhunter) Zoek naar alle foto's van duckhunter

Bron: http://www.barbatus.net/index.php?modulo=Videos


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: Zwarte wouwen zijn echte alleseters die het liefst rondhangen bij vuilnisbelten of havens op zoek naar iets eetbaars. Op sommige plaatsen in de wereld komen enorme groepen zwarte wouwen voor. Ze zijn liever lui dan moe, want ze pakken liever een prooi af van een andere roofvogel dan zelf op jacht te gaan. In steden zijn ze soms zo brutaal dat ze eten stelen uit de manden op het hoofd van mensen. De zwarte wouw is een stiekemerd; broedt hij nu wel of niet met zekerheid jaarlijks in Nederland? Elk jaar worden de geruchten sterker en hangen er tot ver in de zomer ‘verdachte ‘zwarte wouwen rond, maar een nest wordt eigenlijk nooit gevonden. Het laatste zekere broedgeval met een uitgevlogen jong was in 1996 bij Deventer. In 2000 werd er nog wel een poging gewaagd bij Doesburg, maar dat nest mislukte in de eilegfase. Het blijft opletten geblazen.
 

Trekken of blijven: Trekvogel, maar sommige populaties zijn standvogel. In Nederland Doortrekker

Bedreigd of niet? Achteruitgaande trend in met name de Baltische staten

De Zwarte wouw komt echter niet voor op de rode lijst van het IUCN: http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49330/all

In Europa worden zo´n 130.000 tot 200.000 exemplaren geschat. De wereldpopulatie is nog niet geschat.

Aantal broedparen in Nederland: 0 tot 1 per jaar

Verspreiding broedgevallen in Nederland:

Aantal wintergasten in Nederland:

 Verspreiding waarnemingen in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=2380&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=364&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2360

Wereldverspreiding broedgebied Zwarte wouw. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960