IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)

Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
 Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Even groot als onze bekende witte ooievaar

Biotoop: Omdat zwarte ooievaars voornamelijk vis en amfibieŽn eten zijn ze hoofdzakelijk te vinden in ondiepe plassen op zoek naar prooi. Daarnaast in oude bossen met beken, meertjes, moerassen en bij rivieren. Maakt nest in grote oude bomen, op rotsrichels of aan ingang van grotten.

Komt in Nederland voor als: Doortrekker. Voornamelijk in Mei en Augustus. In de wintermaanden geen waarnemingen

Bedreigd of niet? Volgens de site van de vogelbescherming is er een toenemende trend in de meeste landen van Europa.

Aantal broedparen in Nederland: Geen.

Nederland ligt aan de noordwestelijke rand van het natuurlijk verspreidingsgebied en heeft in het verleden zwarte ooivaars gehad. Door het verlies van ooibossen langs de rivieren is daar echter een eind aangekomen. Thans is hier de zwarte ooievaar geen broedvogel meer, maar in het rivierengebied is hij wel een schaarse maar regelmatige gast, die bovendien steeds vaker wordt aangetroffen.

De Zwarte Ooievaar is ťťn van de soorten die symbool staat voor de nieuwe natuur. Deze nieuwe natuur zou dan gecreŽerd moeten worden langs de uiterwaarden die teruggegeven zouden worden aan de natuur. Volgens het ideaalplaatje zou de zwarte ooievaar zich in deze nieuwe natuur zo thuis moeten voelen dat die tot broeden zou komen. Mooie verhalen allemaal, maar voorlopig is er van die nieuwe natuur vanwege nieuwe beschermingsmaatregelen tegen de stijgende waterspiegel nog niet zo heel veel terecht gekomen

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

Aantal waarnemingen in Nederland tijdens het doortrekken:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1310&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=362&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart 

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  32.000 tot 44.000 individuen (2002).

 http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2359

Wereldverspreiding broedgebied Zwarte Ooievaar. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

in Lago (Xove) Lugo. Galicia. Spain
Added: November 13, 2006