IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Zilverplevier (Pluvialis squatarola)

Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
 Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: Slikken, schorren, brakke en zoete lage oevervegetaties en andere vochtige milieus waarin zich vlakten bevinden.

Komt in Nederland voor als: Zilverplevieren kunnen het gehele jaar in Nederland gezien worden, maar toch broeden ze niet in Nederland. In mei, wanneer de trek van zilverplevieren haar hoogtepunt bereikt, is zo'n 30% van de Oost-Atlantische populatie in Nederland te vinden. Dat zijn meer dan 50.000 zilverplevieren.

Bedreigd of niet? In Nederland is een significante toename van gemiddeld meer dan 5% per jaar te zien

De Zilverplevier komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49137/summ

Aantal broedparen in Nederland: Geen.

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

Aantal waarnemingen in Nederland tijdens het doortrekken:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=4860

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=210&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  690.000 individuen (2002).

 http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=409

Wereldverspreiding broedgebied Zilverplevier. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

From: fezave
Video done in Odiel's Marshes (Huelva-Spain)
Added: December 04, 2006